Naše služby

Nabízíme široké spektrum služeb v oblasti telekomunikací a digitální infrastruktury, které zahrnují plánování, výstavbu, provoz a údržbu telekomunikačních sítí. Snaží se poskytnout komplexní řešení pro své klienty, které zahrnuje optimalizaci stávajících sítí, implementaci nových technologií a inovativní přístupy k digitální transformaci. 

  DTM ČR

Digitální technická mapa
krajů startuje již za pár dní

Účastí na sdílení dat v rámci Digitální technické mapy (DTM) ČR vytváříte pevný základ pro ochranu investice, kterou jste do své inženýrské sítě vložili.

prirava-dokumentace

Příprava dokumentace

Zajistíme přenos Vaší dokumentace do formátů kompatibilních s JVF DTM a navrhneme proces pro efektivní nahrání do DTM.
audit

Audit připravenosti na DTM

Identifikujeme rozdíly mezi Vaším formátem vedení dokumentace a formátem JVF DTM a navrhneme postup pro převod dat.
editor

Převzetí role editora DTM

Postaráme se editaci Vašich dat. Sdílení dat technické infrastruktury do IS DMVS, vypořádání výsledků topologických kontrol, a údržbu dat včetně zapracování změn a sledování stavu projektu DTM ČR.

Zaměření a vyhledávání sítí

Geodetickým doměřením chybějících částí vašich sítí zajistíme kompletní a aktuální dokumentaci technické infrastruktury.
chytrá-aplikace

Aplikace zadosti.cz

Webová mapová aplikace umožňující efektivní zobrazení a správu dodaných nebo námi vytvořených či konsolidovaných dat o technické infrastruktuře.
vyjadreni-k-sitim

Vyjádření k sítím

V zastoupení vlastníků sítí pro Vás zajistíme vyjádření k existenci inženýrských sítí. Ušetříme Vám tak čas a minimalizuje chyby, jelikož oslovuje všechny správce najednou.
luboš-šupolík

Luboš Šupolík

Projektový koordinátor